הסברים מצויירים לתנ"ך עם הערות שימושיות
Il Vecchio Testamento: in 9 sezioni o moduli: Il ministero di Gesù è la seconda delle 8 sezioni o moduli nel Nuovo Testamento: Si presenta una proiezione Storico-Cronologica della Bibbia.
הסברים מצויירים לתנ"ך עם הערות שימושיות

Pictorial explanations of the Tanakh with helpful written comments.

shared Izabel-Jezebel, 1 kings 21-24