Jesus ongeveer twaalf jaar oud

Jesus ongeveer twaalf jaar oud – Lukas 2:41-52.

Agtergrondlees:- Die seun Jesus in die Tempel

41 Jesus se ouers het elke jaar vir die paasfees Jerusalem toe gegaan. 42 Toe Hy twaalf jaar oud was, het hulle weer soos gebruiklik daarheen gegaan vir die fees. 43 En toe die feesdae verby was, het sy ouers die terugreis begin, maar die Kind Jesus het in Jerusalem gebly sonder dat hulle dit geweet het. 44 Omdat hulle gedink het Hy is by die reisgeselskap, het hulle ‘n dag lank gereis voordat hulle Hom onder die familie en bekendes begin soek het. 45 Toe hulle Hom nie kry nie, het hulle omgedraai na Jerusalem toe op soek na Hom. 46 Na drie dae het hulle Hom by die tempel gekry waar Hy tussen die geleerdes sit en na hulle luister en hulle uitvra. 47 Almal wat Hom gehoor het, was verbaas oor sy insig en sy antwoorde. 48 Toe sy ouers Hom sien, was hulle verslae, en sy moeder sê vir Hom: “Kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het met angs na jou gesoek.”
49 Maar Hy antwoord hulle: “Waarom het u na My gesoek? Het u nie geweet dat Ek in die huis van my Vader moet wees nie?” 50 Hulle het nie begryp wat Hy daarmee bedoel het nie.
51 Hy het toe saam met hulle na Nasaret toe teruggegaan, en Hy was aan hulle onderdanig. Sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. 52 En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei en in guns by God en die mense toegeneem.
52 En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei en in guns by God en die mense toegeneem.
Lukas 2:41-52

Verdere inligting:

More Information: Meer inligting:
More Information: Verdere inligting:


Ander modules in hierdie eenheid