הסברים מצויירים לתנ"ך עם הערות שימושיות
הסברים מצויירים לתנ"ך עם הערות שימושיות

Pictorial explanations of the Tanakh with helpful written comments.

shared Izabel-Jezebel, 1 kings 21-24