סיפורי התורה מאז בריאת האדם ועד מות יוסף. דרכם תוכלו לפגוש דמויות ססגוניות כמו אדם, אברהם, נוח, יעקב, שנים עשר האחים ורבים אחרים.   » קרא עוד
Tales from Genesis covers from the creation to the death of Joseph. On the way you will meet many colorful characters including Adam, Abraham, Noah, Jacob, and the twelve brothers and many....   Read more »

תנ"ך חלק ראשון מתאר את התנ"ך מחיי משה ועד למלך דוד כולל אנשים כמו יעל, ברק, גדעון, רות ושמשון.  » קרא עוד
Tanakh part one coves the Tanakh from the The Life of Moses to King David including such people as Yael, Barak, Gideon, Ruth and Samson.    Read more »

תנ"ך חלק שני: ניתן להתחיל ללמוד את התנ"ך ע"י הקשה על תמונות אלה   » קרא עוד
Tanakh Part Two: You can start to study the books of the Tanakh by clicking on these pictures.   Read more »
תנ"ך: ניתן להתחיל ללמוד את התנ"ך ע"י הקשה על תמונות אלה
Tanakh: You can start to study the books of the Tanaka by clicking on these pictures.

.הציורים צוירו בידי הצייר הישראלי מילוא שור. הציורים הוצרו בהתאם למבנה האתר. גודלם המקורי 35*26 ס"מ. באישור הצייר
The paintings were made by the Israeli painter Milo Shor - msshor@netvision.net.il - the paintings have been narrowed for this website layout. Originals are 35*26 cm. Used with permission.
The pictures in this site are the fruit of a intensive reading of Genesis by the artist, a non-orthodox Jew. They serve as an expression of his effort to come closer to the early roots of Judaism and to Jewish tradition.
The pictures (25x32 cm) have been done using colored pencils and water colors on paper.
These pictures were exhibited In Haifa Museum.
ציורים אלה הם פרי קריאה יצירתית-פרשנית של יוצר יהודי-חילוני בספר "בראשית", בנסותו לקרב עצמו אל מסורת אבותיו ואל מקורות היהדות. נושאי הציורים הם ביטוי לדרמות האנושיות המתרחשות בספר "בראשית".
העבודות בגודל 25x32 ס"מ, מצוירות בעפרונות צבעוניים וצבעי מים על ניר.
הציורים הוצגו בתערוכה במוזיאון חיפה ויוצגו במרץ 2004 בבית גבריאל לשפת הכינרת. קיימים עוד 20 ציורים המתארים פרשיות נוספות מספרים אחרים בתנ"ך.
To the Pictures List