Tagalog – Ang Kapanganakan ni Hesus

Tagalog
Ang Kapanganakan ni Hesus

A Pictorial explanation of the Bible