Afrikaans – Jesus is gebore

Afrikaans-af

'n Piktoriese uiteensetting van die Bybel