Hana sang nabi perempuan

Lukas 2:36-38. Hana menyampaikan beberapa nubuat tentang apa yang akan Yesus lakukan dalam hidup-Nya di bumi ini. Hana adalah seorang wanita tua yang sangat saleh yang tinggal di Bait Suci Yerusalem, ia menghabiskan hari-harinya dengan berpuasa dan berdoa.

Hana, seperti banyak orang Yahudi pada masa itu, sedang menantikan kedatangan Mesias.

Hana berkata “Bayi ini adalah Mesias yang dinantikan semua orang”.

Dalam bahasa Ibrani, Ana atau, Hana artinya: kemurahan atau anugerah.

Hana adalah salah satu varian Yunani dan Latin dari nama Ibrani: Hannah atau Channah.


Modul lain dalam unit ini: