Herodiaanse dinastie.

Herodes in die Skrif: – Herodiaanse Dinastie het vir meer as 130 jaar geheers.

Begin met Herodes Antipater, vader van koning Herodes die Grote (goewerneur van Judéa) wat in 43vC gesterf het.

Koning Herodes die Grote (Koning van Judéa)

  Koning Herodes die Grote was ‘n Idumeër en is in 37 vC deur die Romeine koning van Palestina gemaak en het in 4 vC gesterf. Hy is op 69-jarige ouderdom dood moontlik aan chroniese niersiekte.

Herodes die Grote se Vier Seuns:
1. Filippus Viervos van Ituréa en Trachonítus (buite Israel) 4vC-34nC. Matteus 14; Lukas 3:1.

  Getroud met Salóme, kleindogter van Herodes Antipater,
Sy moeder was Mariamne, dogter van Simon die hoëpriester.

2. Archeláüs (Judéa en Samaría) 4vC-6nC.

  Matteus 2:22
Vervang deur Romeinse prefekte of prokurators ( bv. Pilatus 26nC-36nC, Felix 52nC-59nC en Festus 59nC-62nC )

3. Antipas (Galiléa en Perea ) “ daardie jakkals. ”

  Matteus 2: 3; 14: 1; Markus 6: 14-29: Markus 8:15; Lukas 3: 1; 3:19; 13:31; 23: 6; Handelinge 4:27 en Handelinge 13: 1
Sy ma was Malthace (die Samaritaan)

4. Aristoboulus. Sy ma was Malthace (die Samaritaan). Both had same mother?

  Sy seun Herodes Agríppa I en kleinseun Herodes Agríppa II – Herodes Agríppa II se dogter Drusílla trou met Felix sien Handelinge 24:24

Herodes Agríppa I het sewe jaar regeer as ‘n kliëntkoning 37nC – 44nC, sien Handelinge 10 – Handelinge 12:23 dood deur wurms. Gebore 10vC.

Herodes Agríppa II het sewe jaar 43 years regeer as kliëntkoning 49nC – 92nC ( Handelinge 14; 25:13 ) Hy is in Rome 100nC oorlede.

Heersers het met ander heersers getrou.
Herodes was die naam wat gebruik is deur verskeie konings wat tot die Herodiaanse dinastie van die Romeinse Iudaea-provinsie behoort:
Die Herodiaanse dinastie het meer as 130 jaar regeer.

*Begin met Herod Antipater, vader van Herodes die Grote ( goewerneur van Judéa) wat in 43 vC oorlede is.

* Koning Herodes die Grote ( 37vC-4vC ), koning van Judéa wat die Tweede Tempel in Jerusalem gerekonstrueer het en die Evangelie van Matteus vertel hoe hy die “ Bloedbad op Onskuldiges ” beveel.

* Herodes Archeláüs ( 23vC-18nC ), etnarch van Samaria, Judéa en Iduméa.

* Herodes Antipas ( 20vC-40nc ), viervos van Galilea en Peraea, wat in die Nuwe Testament beskryf is as die dood van Johannes die Doper beveel en as Jesus bespot.

* Herodes Agrippa I ( 10vC-44nC ), koning van, Judéa genaamd “ Herodes ” in die Handelinge van die Apostels.

* Herodes Filippus I, vader van Salóme.

* Herodes Fiippus II ( 4 vC-34nC ), viervos van Ituréa en Trachonítus.

* Herodes van Chalcis, ook bekend as Herodes III, koning van Chalcis ( 41-48nC ).

* Herodes Agrippa II ( 27nC-100nC ), viervos van Chalcis wat in Handelinge van die Apostels beskryf is as “ Koning Agrippa ” voor wie Paulus van Tarsus homself verdedig het.

'n Piktoriese uiteensetting van die Bybel