Elizabeth

Tinanggap ni Elizabeth si Maria, ang kanyang pinsan, sa kanyang tahanan.

Si Elizabeth ay anim na buwang buntis at ang kanyang sanggol ay lumundag sa tuwa nang marinig ang tinig ni Maria.

Sa Hebreo, ang Elizabeth ay nangangahulugang: Ang pangako ng Diyos.

Si Elizabeth ay asawa ni Zacarias, at kapwa mula sa lipi ni Levi, ang makasaserdoteng lipi ng Israel.

Ang ibig sabihin ng Zacarias sa Hebreo ay: Naaalala ni Jehova.

Sinabihan si Elizabeth na tawagin ang kaniyang anak na Juan, ang pinaikling anyo ng Jehohanan, na sa Hebreo ay nangangahulugang: Ang kaloob ni Jehova o ang Diyos ay mapagbiyaya.

Si Juan ay makikilala bilang Juan Bautista.


Other slides in this module: