ရူေမာင္၏ဗ်ာဒိတ္အေၾကာင္း, ရှင်လုကာခရစ်ဝင်။ 2:25-35 – Simeon blesses Jesus, Luke 2:25-35

Simeon, a prophet, was a very old man who was told by God he would see Jesus before he died. Simeon like a lot of Jews were waiting for the arrival of the Messiah. When Simeon saw Jesus he took Jesus in his arms and praised God see the reading below from verses 29-32 and verses 34-35.
In Hebrew Simeon means hearing or listening.

Simeon, a prophet, was a very old man who was told by God he would see Jesus before he died. Simeon like a lot of Jews were waiting for the arrival of the Messiah. When Simeon saw Jesus he took Jesus in his arms and praised God see the reading below from verses 29-32 and verses 34-35.
In Hebrew Simeon means hearing or listening.

Background Information:

Simeon blesses Jesus

25Now there was a man in Jerusalem called Simeon,
who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel,
and the Holy Spirit was upon him. 26 It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord’s Christ. 27 Moved by the Spirit, he went into the temple courts. When the parents brought in the child Jesus to do for him what the custom of the Law required, 28 Simeon took him in his arms and praised God, saying:

29 “Sovereign Lord, as you have promised,
you now dismiss your servant in peace.
30 For my eyes have seen your salvation,
31 which you have prepared in the sight of
all people,
32 a light for revelation to the Gentiles
and for glory to your people Israel.”

33 The child’s father and mother marveled at what was
said about him. 34 Then Simeon blessed them and said
to Mary, his mother: “This child is destined to cause the falling and rising
of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, 35 so that the thoughts of many hearts will be revealed.
And a sword will pierce your own soul too.”
Luke 2:25-35

Background Information:

ရူေမာင္၏ဗ်ာဒိတ္အေၾကာင္း

2:25 ထိုအခါ ရှုမောင်အမည်ရှိသော သူတယောက်သည် ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိ၏။ ထိုသူသည် ဖြောင့်မတ် သောသူ၊ တရားကိုရိုသေသောသူ၊ ဣသရေလအမျိုး၏ သက်သာခြင်းအကြောင်းကို မြော်လင့်သောသူဖြစ်၏။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သူ့အပေါ်၌ တည်သည်ဖြစ်၍၊

26 သူသည်ထာဝရဘုရား၏ ခရစ်တော်ကိုမမြင်မှီ သေရဟုဗျာဒိတ်တော်ကိုရ၏။

27 ထိုအခါသူသည် ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဗိမာန်တော်သို့သွား၍၊ မိဘတို့သည် သူငယ်ယေရှုကို ပညတ် တရားထုံးတမ်းအတိုင်းပြုခြင်းငှါ ဆောင်သွားစဉ်တွင်၊

28 ရှုမောင်သည်ယေရှုကို လက်နှင့်ချီပိုက်၍၊

29 ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းလျက်၊ အစိုးရတော်မူသောအရှင်၊ ဗျာဒိတ်တော်အတိုင်း ကိုယ် တော်၏ကျွန်သည် ငြိမ်ဝပ်စွာ စုတေ့ရသောအခွင့်ကို ကိုယ်တော်သည် ယခုတွင်ပေးတော်မူ၏။

30-32 ကိုယ်တော်၏လူ ဣသရေလအမျိုးကို ချီးမြှောက်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ တပါးအမျိုးသားတို့ကို လင်းစေခြင်း ငှါ၎င်း၊ လူအမျိုးမျိုးတို့ရှေ့မှောက်၌ ပြင်ဆင်တော်မူသောအလင်းတည်းဟူသော ကယ်တင်သောသခင်ကို အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်မျက်စိနှင့်မြင်ရပါ၏ဟု မြွက်ဆို၏။

33
ထိုစကားများကို ယောသပ်နှင့်မယ်တော်သည် ကြားလျှင် အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏။

34 ရှုမောင်သည်လည်း သူတို့ကိုကောင်းကြီးပေး၍ မယ်တော်မာရိအား၊ ဤသူငယ်ကား ဣသရေလလူ အများလဲမည်အကြောင်း၊ အများထမည်အကြောင်း၊ လူအများတို့၏အကြံအစည်ကို ထင်ရှားစေခြင်းငှါ ငြင်းခုံ စရာဖြစ်မည်အကြောင်း ခန့်ထားသောသူဖြစ်၏။

35 ထိုမှတပါး သန်လျက်သည် သင်၏စိတ်နှလုံးကို ခွင်းလိမ့်မည်ဟု မြွက်ဆို၏။
ရှင်လုကာခရစ်ဝင်။ 2:25-35


ဒီယူနစ်အတွက်အခြား module တွေ: - Other modules in this unit:


သမၼာက်မ္းစာကို ရုပ္ပုံမ်ားျဖင့္ရွင္းလင္းျပသျခင္း - Pictorial explanation of the Bible