ทูตสวรรค์กาเบรียลได้มาเยี่ยมนางมารีย์ ลูกา 1:39-40 – Mary got a visit from the angel Gabriel, Luke 1:39-40

นางมารีย์เข้าใจสิ่งที่ทูตสวรรค์กาเบรียลได้บอกแก่นางเรื่องการตั้งครรภ์

และทารกนั้นคือองค์พระมาซีฮา นางจึงรู้สึกตื่นเต้นตกใจ

นางมารีย์จึงได้ไปเยี่ยม นางอลิซาเบธทันทีเพื่อบอกข่าวเรื่องนี้

ในภาษาฮีบรู มารีย์ มีความหมายว่า ขมขื่น

โยเซฟ ได้แต่งงานกับนางมารีย์ ซึ่งให้กำหนดพระกุมารเยซู

ทั้งนางมารีย์ และ โยเซฟ ต่างก็สืบเชื้อสายมาจาก กษัตริย์ดาวิด

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ทั้งนางมารีย์ และ โจเซฟ ผู้เป็นสามี ทั้งสองคนต่างก็มาจากเผ่ายูดาห์

ในสมัยนั้น ทั้งคู่ถือว่าได้แต่งงานกันแล้ว ตามประเพณีการจัดการของผู้ใหญ่

ลำดับพงศ์ของพระเยซูในพระธรรมมัทธิว ถือเป็นลำดับตามกฎหมาย

แต่ลำดับพงศ์ในพระธรรมลูกานั้นเป็นลำดับตามสายโลหิต

Mary understands what the angel tells her and was excited because the Angel Gabriel had just told her that

she was pregnant with the Messiah.

She visited Elizabeth immediately to share her news.

In Hebrew Mary means bitter.

Joseph married Mary who gave birth to Jesus.

Mary and Joseph were descendants of King David.

More Information:

Mary like her husband Joseph were both from the tribe of Judah.

The couple were considered married, in the time of Jesus, from the day of the betrothal.

arranged marriages

The family tree of Jesus in Matthew is through the Legal Line and the family tree in Luke is through the

Blood Line.


หัวข้ออื่นในหน่วยนี้ - Other modules in this unit: