นางมารีย์ได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ลูกา 1:46-56 – Mary sings a song of praise to God, Luke 1:46-56

นางมารีย์ได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ขณะไปเยี่ยมนางอลิซาเบธ

บทเพลงที่นางร้องนั้นได้แสดงหรือชี้ถึงพระลักษณะของพระเจ้าแปดประการด้วยกัน

มีเรียม หรือ มารีย์ ดังที่เราเรียกกันนั้น เป็นหญิงชาวยิวที่รักพระเจ้า อาศัยอยู่ในเมืองนาซาเร็ธ
นางมารีย์ เป็นญาติกับนางอลิซาเบธ ทางใดนั้น เราไม่ทราบได้แน่นอน เพราะว่า อลิซาเบธ มาจากเผ่าเลวี แต่นางมารีย์ มาจากเผ่ายูดาห์ อาจเป็นได้ว่าชายหนุ่มจากเผ่าเลวีได้แต่งงานกับหญิงสาวจากเผ่ายูดาห์ ซึ่งเราได้เห็นบ่อย ครั้ง นางอลิซาเบธ จึงเป็นคนเดียวที่นางมารีย์ ไว้ใจ พูดคุยเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างสนิทใจ โดยเฉพาะเรื่องการตั้งครรภ์ที่เหนือธรรมชาติ ทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ให้เคล็ดลับแก่นางมารีย์ โดยบอกว่า นางอลิซาเบธ ก็ได้ตั้งครรภ์หกเดือนแล้ว
ข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งที่อาจเป็นได้คือ นางอลิซาเบธ อาจเป็นน้องสาวของโจเซฟ เมื่อโจเซฟ แต่งงานกับมารีย์ และหากนางมารีย์ไม่มีพี่ชาย โจเซฟ ก็จะอยู่ในฐานะบุตรบุตรธรรมของพ่อ เป็นผู้รับมรดก เพื่อส่งต่อไปยังนางมารีย์ต่อไป เพื่อที่ว่ามรดกส่วนของนางคงยังอยู่กับครอบครัว ดูเรื่อง เศโลเฟหัด – กันดารวิถี 36:1-12.
ในภาษาฮีบรู มีเรียม หรือ มารีย์ มีความหมายว่า ขม

ข้อมูลเพิ่มเติม:
โจเซฟ และนางมารีย์ มีบุตรอีกหลายคน หลังการบังเกิดของพระเยซูคริสต์
นางมารีย์ไปเยี่ยมนางอลิซาเบธ ลูกา 1:41-45
นางอลิซาเบธ ต้อนรับนางมารีย์ ลูกพี่ลูกน้องของตน
นางอลิซาเบธ ตั้งครรภ์ได้หกเดือน และ ทารกในครรภ์ดิ้นด้วยความยินดี เมื่อได้ยินเสียงทักทายของนางมารีย์
ในภาษาฮีบรู อลิซาเบธ มีความหมายว่า พระเจ้าทรงเป็นคำสาบานของข้า
อลิซาเบธ เป็นภรรยาของ เศคาริยาห์ และทั้งคู่มาจากเผ่าเลวี ซึ่งเป็นเผ่าที่ทำหน้าที่ปุโรหิตของอิสราเอล

Mary praised God by singing a song of praise to Him as she and Elizabeth greet each other.
The song points out eight of the characteristics of God
Miriam or Mary as we call her in English was a devout Jew living in the town of Nazareth.
How Mary and Elizbeth were related we are unsure as Elizabeth was from the tribe of Levi and Mary was from the tribe of Judah. One of the ways was if a Levite man married a girl from Judah which often happened. Elizabeth may have been the only person that Mary could have trusted to talk to about the birth to come. The angel of the Lord hinted that Mary could talk to Elizabeth who is now six months pregnant.
One way was Elizabeth could have been Joseph’s sister. Joseph in marrying Mary if Mary had no brothers would have been adopted by Mary’s father as Joseph as his son so the inheritance that was passed on to Mary so the inheritance would stay with Mary’s family. see: Zelophehad’s daughters – Numbers 36:1-12.
In Hebrew Miriam or Mary means: bitter.

More Information:
Joseph and Mary had other children after Mary gave birth to Jesus.
Elizabeth gets a visit from Mary, Luke 1:41-45
Elizabeth welcomed Mary, her cousin, to her home.
Elizabeth was six months pregnant and her baby leaped for joy at the sound of Mary’s voice.
In Hebrew Elizabeth means God is my Oath.
Elizabeth was the wife of Zacharias both were from the tribe of Levi the priestly tribe of Israel.


หัวข้ออื่นในหน่วยนี้ - Other modules in this unit: