Jesus is gebore

Die engel Gabriël het met Maria oor Jesus se geboorte gepraat

Die engel Gabriël het met Maria oor Jesus se geboorte gepraat - Lukas 1:26-38   Lees meer »

Maria was deur die engel Gabriël besoek

Maria was deur die engel Gabriël besoek. Lukas 1:39-40.   Lees meer »

Elisabet was deur Maria besoek

Elisabet was deur Maria besoek. Lukas 1:41-45.   Lees meer »

Maria het ‘n lofsang aan God aangebied

Maria het ‘n lofsang aan God aangebied. Lukas 1:46-56.   Lees meer »

‘n Engel van die Here het aan Josef in ‘n droom verskyn

‘n Engel van die Here het aan Josef in ‘n droom verskyn. Matteus 1:18-25.7   Lees meer »

Josef gaan Betlehem toe

Josef gaan Betlehem toe. Lukas 2:1-4.   Lees meer »

Maria het saam met Josef op ‘n donkie gereis

Maria het saam met Josef op 'n donkie gereis. Lukas 2:5.   Lees meer »

Jesus ‘n pasgebore baba

Jesus ‘n pasgebore baba. Luke 2:6-7 and Matthew 1:18-25.   Lees meer »

Herders hou dop

Herders hou dop. Lukas 2:8-12 and Lukas 2:15-20.   Lees meer »

Engele het God geloof vir die geboorte van Jesus

Engele het God geloof vir die geboorte van Jesus. Lukas 2:13-14.   Lees meer »

Jesus op 40 dae oud was na die tempel geneem

Jesus op 40 dae oud was na die tempel geneem. Lukas 2:22-24.   Lees meer»

Simeon seen Jesus

Simeon seen Jesus. Lukas 2:25-35.   Lees meer »

Anna die profetes

Anna die profetes. Lukas 2:36-38.   Lees meer »

Die besoek van die wyse manne aan koning Herodes

Die besoek van die wyse manne aan koning Herodes. Matteus 2:1-12.   Lees meer »

Die besoek van die wyse manne aan koning Herodes

Die besoek van die wyse manne aan koning Herodes. Matteus 2:3-8   Lees meer »

Die wyse manne het die ster na ‘n huis gevolg

Die wyse manne het die ster na 'n huis gevolg. Matteus 2:9-10.   Lees meer »

Jesus as kind in ‘n huis

Jesus as kind in ‘n huis. Matteus 2:11-12.   Lees meer »

Josef neem Jesus en ontsnap na Egipte

Josef neem Jesus en ontsnap na Egipte. Matteus 2:13-15.   Lees meer »
Die kruis moet nog kom

Lukas 22:1-24:53 and Matteus 26:1-28:20   Lees meer »

23

23

24

24