Maria het ‘n lofsang aan God aangebied

Maria het ‘n lofsang aan God aangebied toe sy en Elisabet mekaar groet.

Die lofsang wys agt van die kenmerke van God uit.

Miriam, of Maria soos ons haar in Afrikaans noem, was ‘n toegewyde Jodin wat in die stad Nasaret gewoon het.

Die presiese afstamming van hoe Maria en Elisabet verwant was, is onseker.

Maar Elisabet kom uit die stam van Levi en Maria was uit die stam van Juda.

Een van die maniere waarop hulle kon verband hou, is as ‘n Levitiese man met ‘n meisie uit Juda trou, wat dikwels gebeur het.

Elisabet was miskien die enigste persoon wat Maria kon vertrou het om oor die toekomstige geboorte te praat.

Die engel Gabriël het gesinspeel dat Maria met Elisabet kon praat wat destyds ses maande swanger was.

‘n Ander manier was as Elisabet Josef se suster was.
As Maria geen broers gehad het nie, sou Josef deur Maria se vader aangeneem gewees het. Josef sou dan die seun van Maria se vader word, sodat die erfenis wat aan Maria deurgegee is, in haar gesin sou bly. Sien Selófhad se dogters – Numeri 36: 1-12.

In Hebreeus beteken Miriam of Maria: bitter.

Agtergrondlees:- Maria se lied – Die loflied van Maria

46 En Maria het gesê:
“Ek besing die grootheid van die Here,
47 ek juig oor God, my Verlosser,
48 omdat Hy na my
in my geringheid omgesien het.
Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem,
49 omdat Hy wat magtig is,
groot dinge aan my gedoen het.
Heilig is sy Naam!
50 Hy bewys ontferming
van geslag tot geslag
aan dié wat Hom eer.
51 Kragtige dade het Hy met sy arm verrig:
hoogmoediges in hulle eiewaan
het Hy uitmekaargejaag;
52 maghebbers het Hy van trone afgeruk en geringes verhoog;
53 behoeftiges het Hy oorlaai met goeie gawes
en rykes met leë hande weggestuur.
54 Sy dienaar Israel het Hy te hulp gekom
deur te dink aan sy beloftes van ontferming
55 soos Hy dit toegesê het aan ons voorvaders,
aan Abraham en sy nageslag
tot in ewigheid.”
56 Maria het omtrent drie maande by Elisabet gebly en daarna teruggegaan huis toe.
Lukas 1:46-56

Meer inligting:
Maria en Josef het ander kinders gehad nadat Maria Jesus gebaar het.

gereelde huwelike.


Ander modules in hierdie eenheid