Anna, nabiah, Lukas 2:36-38

Anna mempunyai beberapa perkataan mengenai kehidupan Yesus.

Anna seorang wanita tua yang sangat setia yang tinggal di Bait Suci, dan menghabiskan hari beliau berpuasa dan berdoa.

Anna seperti banyak orang Yahudi sedang menunggu ketibaan Mesias.

Beliau berkata bayi ini adalah Mesias yang ditunggu setiap orang.

Dalam bahasa Ibrani Anna dan Hannah: bermakna anugerah atau rahmat.

Anna adalah salah satu varian bahasa Yunani dan bahasa Latin bagi nama Hannah atau Channah dalam bahasa Ibrani.


Modul-modul lain dalam unit ini: