Malaikat Gabriel bercakap kepada Maria tentang kelahiran Yesus, Lukas 1:26-38

Malaikat Gabriel memberitahu Maria yang dia akan melahirkan seorang bayi, dan hendaklah menamakan dia Yesus. Dan juga Elisabet sepupunya telah hamil enam bulan.

Maria dalam menjawab malaikat itu memanggil dirinya hamba Allah yang maha tinggi. “Saya hamba Tuhan”, dalam bahasa Yunani hamba ialah bon ubat.

Dalam bahasa Ibrani Gabriel maksudnya Allah yang maha kuasa.

Maklumat Lanjut:

Salah satu daripada hanya tiga malaikat yang dinamakan dalam Alkitab. Mereka ialah Gabriel dan Mikhail yang melayani Allah dan Syaitan atau IbIis yang memberontak.

Terdapat beberapa kumpulan malaikat-malaikat yang disebut kerubin-kerubin dan Serabim.

Kerubin adalah tunggal daripada kerubin-kerubin dalam Bahasa Ibrani. Ibrani meletakkan im pada akhir perkataan untuk membuat perkataan jamak bagi tiga atau lebih.

Bahasa Inggeris sering meletakkan “s” untuk membuat perkataan mempunyai pengakhiran yang majmuk.


Modul-modul lain dalam unit ini: