Orang Majus mengikuti bintang sampai ke rumah, Matius 2:9-10

Orang Majus juga dikenali sebagai Orang-orang Bijaksana, mengikuti bintang pembimbing dan tiba di rumah Yesus. Beliau kini berusia sembilan ke lapan belas bulan.

Orang Majus menjumpai kanak-kanak yang lebih tua dari bayi yang baru dilahirkan tetapi masih dibawah umur 2 tahun.

Kita tidak tahu jika bintang itu semulajadi atau yang diciptakan oleh Allah untuk tujuan tersebut.

Orang Majus adalah bangsa-bangsa lain pertama yang direkodkan dalam Alkitab yang menyembah Yesus sebagai anak Allah di bumi.

Orang Majus mungkin datang dari kawasan yang kini kita panggil Iraq. Jika mereka datang dari sana, ia adalah tempat Danial dulu menetap.


Modul-modul lain dalam unit ini: