Para gembala berjaga, Lukas 2:8-12 dan 2:15-20

Interaksi para gembala dan para malaikat.

Para gembala adalah orang pertama untuk melihat Yesus.

Sebab mengapa mereka berada disana menjaga kambing biri-biri mereka pada waktu malam dan apa kegunaan kambing biri-biri tersebut, adalah satu perkara yang menarik untuk dibincangkan.

Para gembala tinggal di kawasan terbuka menjaga kambing biri-biri mereka. Mereka kenal kambing biri-biri mereka dengan nama, dan setiap haiwan mengenal suara gembala itu. Kawanan yang kecil kira-kira sepuluh ke dua puluh ekor kambing biri-biri.

Melainkan kambing biri-biri tersebut adalah kambing biri-biri bait Suci dan itu adalah cerita yang berbeza.

Para gembala menjumpai Yesus sebagai seorang bayi yang baru lahir.


Modul-modul lain dalam unit ini: