Salib masih akan datang lihat Lukas dan Matius

Tujuan utama Yesus ke dunia adalah membuka jalan untuk kita kepada bapa.

Tujuan utama kehidupan Yesus adalah supaya dia mati di atas salib dan kemudian dibangkitkan dari antara orang mati. Kebangkitan ini membolehkan kita untuk mengakses Allah, BapaNya.

Dalam Kejadian 3:14-15 Allah berfirman kepada Iblis (atau Syaitan) yang dia akan dikalahkan dan AnakNya Yesus akan memenangi peperangan antara Iblis (atau Syaitan) dan Allah di atas manusia.

Bacaan latar belakang:

Baca Injil-injil:
Lukas
Matius
Markus
Yohanes

Maklumat lanjut:
Yesus mungkin lahir antara 12SM tidak lewat daripada 4SM, kerana dia dilahirkan sebelum kematian Herodes yang Hebat dalam 4SM. Yesus mati di antara 26M dan 39M semasa pemerintahan procurator Romawi Pontius Pilatus.

Yesus mati di atas salib untuk memberikan kita akses kepada Bapanya.

Beberapa tarikh penyaliban Yesus boleh jadi Rabu (senja Selasa – senja Rabu) April 10 32M, Jumaat April 3 33M atau April 14 33M, Mac/April 30M, 5-6 April Rabu-Khamis 29M.

Ingat Yesus mati di atas salib untuk membolehkan kita akses kepada Bapanya.

Beberapa tarikh mungkin kematian Yesus


Modul-modul lain dalam unit ini: