Yesus sebagai seorang kanak-kanak di dalam rumah, Matius 2:11-12

Orang Majus menjumpai Yesus di dalam rumahNya dan memberi hadiah mereka iaitu emas, kemenyan dan mur. Dia berumur antara sembilan dan lapan belas bulan.

Rumah dimana orang Majus menjumpai Yesus kemungkinan besar di Nazaret Galilea dimana Yusuf mempunyai bengkel, atau di Betlehem atau berhampiran dengannya, tetapi Alkitab tidak memberitahu kita lokasi rumah tersebut.

Selepas orang Majus berangkat Yusuf mendapat mimpi untuk pergi ke Mesir dengan keluarganya.

Alkitab tidak menyebut lebih lanjut mengenai Yesus sehingga Dia memulakan pelayanan-Nya. Satu perkara yang disebut Alkitab ialah Yesus mempunyai beberapa adik beradik lain yang dihasilkan oleh Yusuf dan Maria selepas kelahiran Yesus.

Maklumat Lanjut:

Orang Majus menjumpai kanak-kanak yang lebih tua dari bayi yang baru dilahirkan tetapi masih dibawah umur 2 tahun.


Modul-modul lain dalam unit ini: