Maria menyanyi lagu pujian kepada Allah, Lukas 1:46-56

Salah satu cara adalah Elisabet mungkin saudari Yusuf. Yusuf dengan berkahwin dengan Maria kalau Maria tidak mempunyai saudara laki-laki akan diangkat oleh bapa Maria sebagai anak lelakinya supaya warisan yang diberi kepada Maria akan kekal dalam keluarga Maria. Lihat anak-anak perempuan Zelafehad – Bilangan 36:1-12.

Dalam bahasa Ibrani Miriam atau Maria bermaksud: pahit.


Modul-modul lain dalam unit ini: