Seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf di dalam mimpi, Matius 1:18-25

Seorang malaikat Tuhan memperlihatkan diri kepada Yusuf dalam mimpi. Beliau berkata, “Ambil Maria sebagai isterimu.”

Apabila Yusuf terjaga dia melakukan apa yang diperintahkan malaikat kepadanya. Dari ini Maria dan Yusuf sampai ke Betlehem dimana kelahiran itu berlaku.

Dalam bahasa Ibrani Yusuf bermaksud – penambah.

Dalam Alkitab nama Yusuf pertama kali disebut sebagai anak kesebelas Yakub, dan yang pertama dari Rachel. Beliau merupakan anak dengan pelbagai warna kot, dan melayani Allah dengan integriti sepanjang hidupnya. Maria yang suaminya Yusuf mungkin dinamakan sempena nama beliau.

Kelahiran Yesus ataupun mesej atau cerita Krismas.

Kelahiran Yesus membahagikan masa kepada SM dan M. Israel berada dibawah jajahan Romawi. Orang-orang Roma membuat banci atau kiraan kepala lelaki setiap 14 tahun bagi tujuan cukai.


Modul-modul lain dalam unit ini: