Yesus bayi yang baru lahir, Lukas 2:6-7 dan Matius 1:18-25

Pekan itu penuh dengan orang kerana banci Roma. Terdapat juga mungkin perayaan Yahudi berlaku pada masa yang sama. Salah satu dari beberapa tempat persendirian yang ada untuk kelahiran Yeus adalah dimana haiwan ditempatkan. Selepas Dia dilahirkan, Maria membungkusiNya dengan kain lembut dan meletakkan Yesus didalam palungan haiwan yang menjadi tempat tidur atau buaianNya.

Yesus dilahirkan dan mati diatas salib dan bangkit semua pada hari ketiga dan Dia adalah Mesias dan Anak Allah dan Dia akan kembali sebagai seorang Raja yang memerintah.

Kejadian 3:14-19 bercakap mengenai kelahiran ini dan kitab Wahyu bercakap tentang kemenangan terakhir keatas Iblis (atau Syaitan).


Tarikh-tarikh bila mana Yesus mungkin telah dilahirkan.


Modul-modul lain dalam unit ini: