Orang Majus mengembara dari timur untuk mencari Yesus, Matius 2:1-2

Orang Majus mengikuti bintang untuk mencari Yesus. Orang Majus sering dipanggil orang-orang bijaksana, mengembara dari timur untuk mencari Yesus. Mereka tiba beberapa ketika selepas kelahiranNya.

Orang Majus mungkin datang dari kawasan yang kini kita panggil Iraq. Jika mereka datang dari sana, ia adalah tempat Danial dulu menetap.

Kadang-kadang dipanggil tiga raja, namun Alkitab tidak memanggil mereka sedemikian. Alkitab juga tidak menyebut bilangan orang Majus.

Tradisi mengatakan mereka sebagai tiga orang bijaksana, atau raja-raja, dan memberikan nama mereka sebagai Balthazar, Gasper, Melchior. Ingat, Alkitab tidak menyebut sama ada bilangan atau nama mereka yang mengikuti bintang dimana mereka menjumpai Yesus dalam sebuah rumah.

Semak maklumat ini sendiri di dalam Alkitab.

Orang bijaksana masih mencari Dia.


Modul-modul lain dalam unit ini: