Simeon memberkati Yesus, Lukas 2:25-35

Simeon menjumpai dan mempunyai beberapa perkataan untuk Yesus.

Simeon, nabi, adalah seorang lelaki yang sangat tua yang telah diberitahu oleh Allah, ia akan melihat Yesus sebelum meninggal dunia.

Simeon seperti banyak orang Yahudi sedang menunggu ketibaan Mesias.

Apabila Simeon melihat Yesus dia mengambil Yesus ditangannya dan memuji Allah. Lihat bacaan dibawah dari ayat-ayat 29-32 dan ayat-ayat 34-35.

Dalam bahasa Ibrani Simeon: bermakna pendengaran atau mendengar.

Perkataan Mesias dalam bahasa Ibrani dan perkataan Kristus dalam bahasa Yunani bermakna: Yang diurapi.


Modul-modul lain dalam unit ini: