Yesus pada umur 40 hari telah dibawa ke bait Suci, Lukas 2:22-24

Yesus dibawa ke Bait Suci di Yerusalem untuk istiadat keagamaan penebusan Yahudi ketika dia berumur 40 hari. Upacara ini merupakan upacara wajib bagi kanak-kanak lelaki sesuai dengan hukum Musa.

Kitab Suci mengatakan sepasang burung merpati atau dua ekor burung tekukur adalah satu cara mengatakan Maria mungkin tidak kaya dan mampu membawa seekor anak domba.

Juga anak lelaki sulung perlu ditebus. Lihat Bilangan 18:14-16. Nilai penebusan yang ditetapkan oleh Allah ialah lima syikal Khemah Suci.

Yesus adalah domba korban dan penyelamat kepada seluruh dunia.

Pada umur 40 hari Yesus telah dibawa ke Yerusalem. Mengapa?

Dua daripada banyak upacara yang dilakukan di Bait Suci:

1. Penebusan untuk anak sulung berharga 5 syikal. Lihat Keluaran 13:2, Bilangan 8:17, Bilangan 18:15-16.

2. Penyucian seorang wanita selepas bersalin. Sepasang merpati atau dua ekor burung tekukur digunakan oleh golongan miskin dan seekor anak domba oleh orang kaya. Lihat Imamat 12:1-8, Keluaran 13:2, Bilangan 18:15-16.

Salasilah keluarga Yesus dalam Matius ialah melalui pertalian Undang-undang dan salasilah keluarga Yesus dalam Lukas ialah melalui pertalian Darah.


Modul-modul lain dalam unit ini: