shared

Perkahwinan yang diatu.

Tarikh-tarikh bila mana Yesus mungkin telah dilahirkan.

Dinasti Herodian.

Beberapa tarikh mungkin kematian Yesus – Possible Dates of Jesus’ Death.


Modul-modul lain dalam unit ini: